Bằng lái xe B2 là gì? (B1 B2 C khác nhau như thế nào)

Hỏi: Bằng lái xe B2 là gì? Các loại bằng A, B1, B2, C, D F khác nhau như thế nào? Nếu học lái xe dân dụng loại nhỏ (xe du lịch), 4 chỗ thì tôi nên học loại bằng lái xe nào? Trả lời: Bằng lái xe (hoặc giấy […]

Bằng lái xe B2 là gì? (B1 B2 C khác nhau như thế nào) Đọc tiếp »