Đăng ký thi bằng lái B2 chỉ thi không học (cho người đã biết lái)

Giới thiệu khóa học bằng lái xe B2 cho người đã biết lái Đối với khóa học bằng lái B2 này, ngay sau khi đăng ký thi bằng lái xe, hồ sơ của học viên sẽ được trung tâm gửi ngay lên Sở GTVT để xin đăng ký lịch thi. […]

Đăng ký thi bằng lái B2 chỉ thi không học (cho người đã biết lái) Đọc tiếp »