Học lái xe ô tô có bị cấm bởi dịch Covid 19 hay không ?

Học lái xe ô tô cũng không phải ngoại lệ trong việc xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19. Khi mọi việc đi lại, sinh hoạt, làm việc của toàn xã hội bị hạn chế, thì học lái xe ô tô sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? […]

Học lái xe ô tô có bị cấm bởi dịch Covid 19 hay không ? Đọc tiếp »