Đổi bằng sớm chớ để hết hạn, các tài xế lưu ý

Tại sao cần phải đổi bằng lái xe trước khi bằng lái xe hết hạn? Ngay cả khi bạn chưa dùng đến, nhiều người khi không lái xe hay không có lý do sử dụng đến bằng lái xe thường để quên việc này. Đổi bằng lái xe đúng hạn […]

Đổi bằng sớm chớ để hết hạn, các tài xế lưu ý Đọc tiếp »