Góc tư vấn: Học bằng lái xe B2 hay C, chọn B2 tự động hay B2 số sàn

Câu hỏi: Bằng lái xe B2 và C khác nhau như thế nào? Nên chọn học bằng lái xe B2 hay bằng C? Năm nay em 20 tuổi, chuẩn bị học lái xe ô tô kiếm bằng lái xe tết chạy chơi. Có mấy loại bằng B2, C, D .. […]

Góc tư vấn: Học bằng lái xe B2 hay C, chọn B2 tự động hay B2 số sàn Đọc tiếp »