Học bằng lái xe B2 mất bao lâu? Sau khi thi bao lâu thì có bằng lái xe?

Câu hỏi: Trung tâm Số 10 cho hỏi học bằng lái xe b2 mất bao lâu, thời gian thi sát hạch lái xe b2 và c như thế nào, sau khi thi bao lâu thì có bằng lái xe b2 và c? Trung tâm Số 10 xin trả lời câu […]

Học bằng lái xe B2 mất bao lâu? Sau khi thi bao lâu thì có bằng lái xe? Đọc tiếp »